Edycja III - za rok 1998

III Edycja Wyróżnienia

"DOLNOŚLĄSKI KLUCZ SUKCESU"
nominaci i laureaci
III Edycja - 1998[KAT.1] NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ W PROMOCJI REGIONU:
LAUREAT: Tadeusz RÓŻEWICZ - dramaturg
NOMINACI:
1. Olgierd PONIŹNIAK- burmistrz Lubomierza
2. Bronisław WOLAMN z Bolesławca - artysta ceramik
3. Andrzej GLAPIŃSKI - prezes Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Legnicy[KAT. 2A] NAJLEPSZA DOLNOŚLĄSKA FIRMA PRODUKCYJNA
ZATRUDNIAJĄCA DO 50 OSÓB:
LAUREAT: Enitra sp. z o.o. z Wałbrzycha
NOMINACI:
1. PPHU "Kornik" Import-Export z Bolesławca
2. Firma "Bielinex-Beton" kopalnia w Bierkowicach k. Kłodzka
3. Zakład Inżynierii Sanitarnej Winsan S.C. w Ścinawce Średniej


[KAT. 2B] NAJLEPSZA DOLNOŚLĄSKA FIRMA PRODUKCYJNA
ZATRUDNIAJĄCA DO 250 OSÓB:
LAUREAT: Ceramika Artystyczna Spółdzielnia Rękodzieła Artystycznego w Bolesławcu
NOMINACI:
1. Firma Prywatna Osadowski Wyrób Części i Zespołów Elektromechanicznych w Świdnicy
2. PHU "Rulimpex" Ryszard Ruliński w Boleslawcu
3. Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Konstrukcyjno-Budowlane "INKOBUD" W. KOWALCZYK ze Ztotoryi


[KAT. 2C] NAJLEPSZA DOLNOŚLĄSKA FIRMA PRODUKCYJNA
ZATRUDNIAJĄCA POWYŻEJ 250 OSÓB:
LAUREAT: "STOLARSTWO" J. URZĘDOWSKI z Ziębic
NOMINACI:
1. Dolnośląska Fabryka Maszyn Włókienniczych "DOFAMA" z Kamiennej Góry
2. Zakład Produkcji Automatyki Sieciowej S.A. Przygórze z Wolibórza
3. Zakład Przetwórstwa Mięsnego "Tarczyński" Sp z o.o. z Trzebnicy[KAT. 3] NAJLEPSZA FIRMA TURYSTYCZNA:

LAUREAT: Jeleniogórska Sieć Informacji Turystycznej (w ramach Sudeckiej Agencji Promocji Turystyki S.A.) w Jeleniej Górze.
NOMINACI:
1. Związek Międzygminny Konsorcjum "Turystyczna Szóstka" ze Szczytna
2. Biuro Podróży "ORBIS" z Legnicy


[KAT. 4A] NAJLEPSZA FIRMA HANDLOWA:

LAUREAT: PPHU "REMMAK" s.c. z Legnicy
NOMINACI:
1. PPHU "JUNIWERSAL" S.C. z Lubania
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wrocław S.A.
3. CASTEL FRERES sp. z o.o. z Legnicy


[KAT. 4B] NAJLEPSZA INSTYTUCJA WSPARCIA INWESTYCYJNEGO, W TYM BANKI, USŁUGI: LEASINGOWE, KONSULTINGOWE I PROJEKT0WE:

LAUREAT: CUPRUM BANK S.A. z Lubina
NOMINACI:
1. Towarzystwo Inwestycyjne "DOLMEL" Sp. z o.o. z Wrocławia
2. PKO BP Oddział Regionalny we Wrocławiu
3. Biuro Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego


[KAT. 5A] NAJBARDZIEJ GOSPODARNA GMINA WIEJSKA:

klodzkoLAUREAT: Gmina Kłodzko
NOMINACI:
1. Gmina w Kunicach


[KAT. 5B] NAJBARDZIEJ GOSPODARNA GMINA WIEJSKO-MIEJSKA:

LAUREAT: Miasto i Gmina Nowogrodziec
NOMINACI:
1. Miasto i Gmina Prochowice
2. Gmina i Miasto Żmigród


[KAT. 5C] NAJBARDZIEJ GOSPODARNA GMINA MIEJSKA:

LAUREAT: Miasto Oława
NOMINACI:
1. Miasto Jedlina Zdrój
2. Miasto Duszniki Zdrój
3. Miasto Legnica


[KAT. 6] NAJLEPSZA INSTYTUCJA KULTURY LUB INICJATYWA KULTURALNA:

LAUREAT: Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego w Grodziszczu
NOMINACI:
1. Festiwal Piosenki Greckiej w Zgorzelcu
2. Teatr Nasz im. Zdrowego Rozsądku w Michałowicach
3. Legnickie Conversatorium Organowe w Legnicy


[KAT. 7] NAJLEPSZE: DOM KULTURY, JEDNOSTKA EDUKACJI LUB OCHRONY ZDROWIA,
ORGANIZATOR IMPREZ MASOWYCH, KLUB SPORTOWY LUB OŚRODEK SPORTU I REKREACJI:
LAUREAT: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Trzebnicy
NOMINACI:
1. Świdnicki Ośrodek Kultury
2. Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa
3. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Legnicy


Uroczyste wręczenie wyróżnień oraz listów nominacyjnych odbyło się 26 czerwca 1999 roku w Teatrze Dramatycznym w Legnicy