prof. dr hab. Piotr Ponikowski

NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ W PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA

  • Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, FESC, FHFA
  • Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  • p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

 

Jest prezesem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, członkiem zarządu Heart Failure Association (HFA), członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (FESC), w latach 2010-12 pełnił funkcję Prezydenta Heart FailureAssociation of the European Society of Cardiology, w latach 2012-14 był członkiem Zarządu European Society of Cardiology, a od 2012 jest także członkiem Committee for Practice Guidelines. Jest Członkiem Honorowym Węgierskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Główne zainteresowania naukowe to tematyka niewydolności serca (badania kliniczne i eksperymentalne), leczenie interwencyjne chorób układu krążenia oraz badania nad oceną regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania.

Bierze udział w licznych projektach badawczych, otrzymał m.in. granty Fundacji Nauki Polskiej, Komitetu Badań Naukowych, Granty Wspólnoty Europejskiej (European Community, Framework V and VII, Horyzont 2020).

Jest współautorem ponad 650 publikacji w czasopismach recenzowanych, łączna ilość cytowań w piśmiennictwie międzynarodowym: ponad 75000, index „h” – 108, łączny Impact Factor za publikacje pełnotekstowe: 3500. Jest członkiem komitetów sterujących licznych wieloośrodkowych badań klinicznych. Jest członkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem licznych czasopism naukowych. Za działalność naukową otrzymał m.in. Nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za całokształt dorobku (2011) i nagrody JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (indywidulanie i zespołowo) oraz Ministra Zdrowia (zespołowo).

W roku 2015 Prezydent Wrocławia przyznał mu za zasługi dla Miasta medal pamiątkowy „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”. W wolnych chwilach uprawia biegi maratońskie.