ZPB Kaczmarek Sp. z o.o. Sp.k.

DLA DOLNOŚLĄSKIEJ FIRMY NAJLEPIEJ WSPÓŁPRACUJĄCEJ
ZE SPOŁECZNOŚCIĄ LOKALNĄ

009 zpb kaczmarekZPB Kaczmarek – firma z ideą, powstała 36 lat temu. Firma przeszła wiele etapów technologicznych, od prostych narzędzi, do nowoczesnych maszyn zapewniających wysoką jakość i precyzję wykonania tworzonych produktów.

Dziś ZPB Kaczmarek to firma nowoczesna, oferująca szeroki asortyment wyrobów betonowych, jak kostka brukowa, elementy wykończeniowe nawierzchni, elementy małej architektury, a także elementy infrastruktury drogowej takie jak studnie szczelne, przepusty skrzynkowe czy elementy ściekowe.

W bieżącym roku firma stawia milowy krok w swojej działalności ze względu na rozpoczęcie produkcji elementów budownictwa kubaturowego pod postacią stropów filigran oraz podwójnej ściany. System ten umożliwi wznoszenie budynków w niezwykle szybkim tempie przy zachowaniu bardzo wysokiej jakości i precyzji wykonania poszczególnych elementów. Całość uzupełnią produkowane już przez ZPB Kaczmarek produkty takie jak balkony, schody, belki, słupy, ściany monolityczne Solid oraz ściany z warstwą ocieplenia Sandwich.

Firma ZPB Kaczmarek podąża drogą innowacyjności oferując swoim klientom nowoczesne produkty wysokiej klasy.

Opinia Burmistrza Gminy Prusice Pana Igora Bandrowicza cyt.: „Firma ZPB Kaczmarek chętnie współpracuje z jednostkami organizacyjnymi Gminy Prusice. tj.: Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Prusicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Prusicach, Szkołami Gminnymi w Prusicach, Skokowej i Piotrowicach, Prusickim Centrum Fitness, Spółką PROeko, klubami sportowymi oraz organizacjami pozarządowymi wspierając ich jako sponsor i nie tylko w realizacji różnych działań, akcji i organizacji wydarzeń”.