Zbigniew Ładziński

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDOWEJ

006 ladzinskiJest długoletnim działaczem organizacji rzemieślniczych, samorządowych i społecznych. Od 40 lat pełni funkcję Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Jeleniej Górze, a od roku 2006 jest Prezesem Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz członkiem Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie.

Czytaj więcej...

Konrad Imiela

ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W KULTURZE I SZTUCE

005 imielaUrodzony w 1972 roku w Starachowicach. Absolwent wrocławskiego Wydziału Aktorskiego PWST i podyplomowych studiów Akademia Liderów Kultury. Artysta działający na wielu różnych polach związanych z muzyką i teatrem. Jest aktorem, reżyserem teatralnym, pedagogiem, muzykiem, autorem piosenek i scenariuszy. Jako aktor zaczynał swoją karierę w Teatrze Polskim we Wrocławiu, od 2002 roku związany jest z Teatrem Muzycznym Capitol.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. Aleksander Weron

004 weronZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W PRACY NAUKOWEJ I DYDAKTYCZNEJ

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, pracuje na Politechnice Wrocławskiej od 1968 r. Piastował szereg funkcji związanych z organizacją nauki i dydaktyki oraz rozwojem kadry. M.in. pełnił funkcje Dyrektora Instytutu Matematyki i Informatyki PWr. (2012–2014), Kierownika nowo utworzonej Katedry Matematyki Stosowanej na Wydziale Matematyki (2016) oraz Dziekana Wydziału Podstawowych Problemów Techniki (1986–1990). W 1990 roku zorganizował Centrum Hugona Steinhausa i jest jego Dyrektorem. Był Pełnomocnikiem Rektora PWr. ds. Zarządzania Ryzykiem w latach 2010–2014.

Czytaj więcej...

prof. dr hab. Piotr Ponikowski

NAJWIĘKSZA OSOBOWOŚĆ W PROMOCJI DOLNEGO ŚLĄSKA

  • Prof. dr hab. Piotr Ponikowski, FESC, FHFA
  • Prorektor ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
  • Kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu
  • p.o. Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Czytaj więcej...

XXIII Edycja Dolnośląskiego Klucza Sukcesu

Uroczysta Gala wręczenia nagród XXIII Edycji Dolnośląskiego Klucza Sukcesu odbyła się 19 września br. w Arboretum w Wojsławicach.

Czytaj więcej...